Preise

Tagesbetreuung

Monatsabo bei regelmäßiger Betreuung:

1 x/Woche 120 €/Monat
2 x/Woche200 €/Monat
3 x/Woche 270 €/Monat
4 x/Woche 320 €/Monat
5 x/Woche 360 €/Monat

Einzelpreis: 30 €/Tag

Alle Preise inkl. 19% MwSt.