Preise

Tagesbetreuung

Monatsabo bei regelmäßiger Betreuung:

2 x/Woche200 €/Monat
3 x/Woche 270 €/Monat
4 x/Woche 320 €/Monat
5 x/Woche 360 €/Monat

Alle Preise inkl. 19% MwSt.